Nawigacja

 

Harmonogram lekcji                                                     Harmonogram lekcji skróconych

0.     7.10  -  7.55                                                                           0. 7.10 - 7.55

PRZERWA 5 minut                                                                     PRZERWA 5 minut

1.     8.00 -   8.45                                                                          1. 8.00 - 8.45

PRZERWA 5 minut                                                                     PRZERWA 5 minut

 2.     8.50 -   9.35                                                                         2. 8.50 - 9.35

PRZERWA 10 minut                                                                     PRZERWA 10 minut

 3.     9.45 - 10.30                                                                         3. 9.45 - 10.30   

PRZERWA 10 minut                                                                     PRZERWA 10 minut                                                     

 4.   10.40 - 11.25                                                                          4. 10.40 - 11.10

 PRZERWA  20 minut                                                                  PRZERWA 5 minut

 5.   11.45 - 12.30                                                                          5. 11.15 - 11.45

  PRZERWA  20 minut                                                                 PRZERWA 20 minut
 
 6.   12.50 - 13.35                                                                         6. 12.05 - 12.35
 
  PRZERWA  20 minut                                                                 PRZERWA 20 minut
 
 7.   13.55 - 14.40                                                                         7. 12.55 - 13.25

 PRZERWA 5 minut                                                                     PRZERWA 20 minut

 8.   14.45 - 15.30                                                                         8. 13.45 - 14.15

PRZERWA 5 minut                                                                      PRZERWA 5 minut

 9.   15.35 - 16.20                                                                         9. 14.20 - 14.50

PRZERWA 5 minut                                                                      PRZERWA 5 minut

10.  16.25 - 17.10                                                                        10. 14.55 - 15.25

 

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl