Nawigacja

Integracja

Rok szkolny 2018/2019

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Z tej okazji w naszej szkole odbyły się różne akcję propagujące postawę tolerancyjną m.in. w daniach od 12 do 23 listopada na godzinach wychowawczych odbyły się zajęcia o tolerancji,  na korytarzu szkoły zawisła gazetka na ten temat, a 16 listopada wielu uczniów przyszło ubranych na żółto.

Więcej zdjęć w Galerii.

Wyniki konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej „ 100 lat Niepodległej”

I miejsce Olgierd Rudny 4is

II miejsce Anna Kaniewska 4c

III miejsce Mikołaj Dróżdż 7a

Wyróżnienia: Dawid Jastrzębski 4e, Krzysztof Kukla 6a, Martyna Malesa 4f

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.  

Wyniki konkursu „Ortografia na wesoło”

 

I miejsce: Małgorzata Kosanowska – kl. 3C

II miejsce: Maks Gil- kl. 1C

III miejsce: Adam Jankiewicz- 2A

Wyróżnienia otrzymują: Amelia Konstrat- 2B, Karolina Giska- 2B

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

Wyniki konkursu plastyczno – ortograficznego „Myślowa Ortomapa”

I miejsce: Oleksiewicz Paulina z klasy 5f i Podkańska Wiktoria z klasy 4g

II miejsce: Malesa Martyna  z klasy 4 f

III miejsce : Dominika Olszak z klasy 5g

Wyróżnienie: Hanna Gębicz z klasy 5a i Maciej Sykut z klasy 5a

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.

 

Koordynatorzy: Magda Milewska, Krystyna Kowalczyk, Malwina Korycka

Więcej zdjęc w Galerii

Konkurs plastyczny "Ortografia na wesoło" dla klas 1-3

Regulamin konkursu 

I. Organizator konkursu: 

Szkoła Podstawowa nr 344 im. Powstania Warszawskiego,

ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa

II. Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

III. Cel konkursu: 

- rozwijanie wrażliwości ortograficznej uczniów

- rozwijanie umiejętności manualnych i artystycznych

- utrwalanie poznanych zasad ortograficznych

- rozwijanie dziecięcej wyobraźni

IV. Warunki udziału w konkursie: 

1.Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej ORTOGRAMU

(z wybraną trudnością ortograficzną),

związanej z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji

praca plastyczna- ortogram w formacie A4,

 rysunek wykonany dowolną techniką

 kompozycja całości pracy zależy od inwencji twórczej autora,

 praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez dziecko,

2.Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko 1 pracę.

Pracę należy przynosić do sali102.

Prace konkursowe powinny być zatytułowane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą ucznia.

3.Zgłoszone prace dzieci powinny zawierać zgody rodziców/opiekunów prawnych do publikacji prac na terenie szkoły.

4.Oceny prac dokona komisja konkursowa, powołana spośród przedstawicieli organizatora konkursu.

5.Decyzje komisji są ostateczne. 

6.Ocenie podlegać będą:

 estetyka i kompozycja,

 poziom artystyczny wykonanej pracy,

 oryginalny sposób ujęcia tematu,

7.Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe.

8.Udział w konkursie jest jednoznaczny zakceptacją warunków konkursu 

i regulaminu. 

9.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania,

zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych. 

10.Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej

z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 

11.Kontakt z koordynatorami konkursu: 

- Marta Kochman-Celińska

- Urszula Roze

- Monika Czerwińska

V. Termin konkursu:

05.11.2018r.

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ „100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

ZAPRASZAMY

UCZNIÓW KLAS IV-VIII

DO UDZIAŁU

W KONKURSIE RECYTATORSKIM

POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„100 LAT NIEPODLEGŁEJ”

 

 • Chętnych uczniów prosimy o przygotowanie do recytacji jednego wiersza o tematyce patriotycznej.
 • Przesłuchania odbędą się w poniedziałek  5 XI na trzeciej   godzinie lekcyjnej oraz
  we wtorek 6 XI na siódmej godzinie lekcyjnej (termin do wyboru).
 • Zbiórka uczestników przed pokojem nauczycielskim.
 • Kryteria oceny prezentacji:

          - dobór wiersza,

          - interpretacja utworu,

          - kultura i wyrazistość słowa,

          - oryginalność prezentacji.

Zespół ds. Integracji

Marta Foltyniewicz

Malwina Korycka

Dorota Majkowska

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Szkolny konkursie plastyczno – ortograficznym „Myślowa Ortomapa”dla klas IV-VIII zostaje przedłużony do 15 października.

Dyżury specjalistów Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 01-05 październik 2018r.

 1. Psycholog – Pani Lidia Mieteń-Remiszewska- 03.10.2018r. (środa),                                      godz. 16.00-17.00, sala 232
 2. Logopeda – Pani Agata Andrejczyk – 01.10.2018r. (poniedziałek),                                godz. 16.30-17.30, sala 202
 3. Terapeuta pedagogiczny- Pani Urszula Roze – 02.10.2018r. (wtorek),                            godz. 9.00-10.00 sala 102
 4. Terapeuta integracji sensorycznej – Pani Jowita Komorowska- 04.10.2018r. (czwartek), godz. 8.00-9.00, sala SI
 5. Pedagog – Pani Katarzyna Traczewska – 02.10.2018r. (wtorek),                                     godz. 16.00-17.00, sala 113
 6. Psycholog -  Pani Katarzyna Rzepińska – 04.10.2018r. (czwartek),                                godz. 16.30-17.30, sala 232
 7. Terapeuta pedagogiczny – Pani Gabriela Rasztawicka- 01.10.2018r. (poniedziałek),     godz. 9.30-10.30, sala 4

 

http://comps.canstockphoto.com/can-stock-photo_csp1674041.jpg

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO - ORTOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - ortograficznym:

„Myślowa Ortomapa”

Zadaniem uczniów jest wykonanie plakatu, Myślowej Ortomapy dotyczącej wybranej reguły ortograficznej. 

Instrukcja do wykonania Myślowej Ortomapy:

 1. Na środku kartki zapisujemy wybraną trudność ortograficzną wraz z jakimś rysunkiem, np. ó, u, ch.
 2. Następnie rysujemy rozgałęzienia (każda dla jednej reguły).
 3. Zapisujemy regułę ortograficzną.
 4. Od każdej reguły rysujemy rozgałęzienia, na których zapisujemy przykładowe wyrazy i małe rysunki.

Technika dowolna, format pracy A3

Ocenie będzie podlegał:

 • twórczy charakter pracy,
 • samodzielność i oryginalność,
 • ogólna estetyka pracy.

 

Myślowa Ortomapa musi być opisana według wzoru: imię, nazwisko, klasa.

Prace składamy do 4 października 2018 r. do organizatorów konkursu lub pokoju nauczycielskiego.

 

                                         Organizatorzy: Magda Milewska, Krystyna Kowalczyk, Malwina Korycka

Spotkanie zespołu do spraw planowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie

W poniedziałek 24.09.2018 r. o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie zespołu do spraw planowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W spotkaniu mogą wziąć udział rodzice dzieci z orzeczeniami.

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl