Informacje ogólne Świetlica 1 (sala nr 9) Świetlica 2 Świetlica 3

Świetlica

 

 

Drodzy Rodzice!

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy finansowane są w większości z Państwa dobrowolnych składek stanowiących fundusz świetlicy. Ich wysokość ustalana jest Państwa decyzją, każdego roku, na zebraniach informacyjnych, dotyczacych funkcjonowania świetlicy . 
 

Wysokość składki w roku 2018/19 wynosi 20 zł. miesięcznie (na drugie dziecko 10 zł, na trzecie i kolejne – 0 zł).
Składki prosimy wpłacać na konto świetlicy nr: 53 1750 0012 0000 0000 3509 1227
w Raiffeisen Bank lub w szkole w pokoju 108 w godz. 8.00 – 16.00.

W tytule wpłaty należy wpisać: imię dziecka, nazwisko (jeśli jest inne niż wpłacającego), klasę, miesiące, których dotyczy wpłata.

 

Dziękujemy!

Świetlica - aktualności

Regulamin pracy świetlicy 

PLANY MIESIĘCZNE:

ŚWIETLICA KLAS 0-I:

Tematy tygodni 2018/19

WRZESIEŃ 2018

ŚWIETLICA KLAS I-II:

WRZESIEŃ 2018

ŚWIETLICA KLAS II-IV:

Tematy tygodni 1 półrocze 2018/19

Tematy tygodni 2 półrocze 2018/19

WRZESIEŃ 03-07.09.2018

WRZESIEŃ 10-14.09.2018

WRZESIEŃ 17-21.09.2018

WRZESIEŃ 24-28.09.2018

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl