Nawigacja

Zajęcia pozalekcyjne dla klas 1-3 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLASY I – III

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

 

Klasy

 

Rodzaj zajęć

 

Termin/miejsce

1.

Beata Witkowska

1a

z. dydaktyczno -wyrównawcze

zajęcia plastyczne

poniedziałek 10.40 -11.25 s.21

poniedziałek 15.35 – 16.20 s.21

2.

Joanna Depczyńska

1badf

z. dydaktyczno -wyrównawcze

koło matematyczne

wtorek.15.35 – 16.20 s.14

czwartek 7.10 – 8.00 s.14

3.

Dorota Walkiewicz

1c

z. dydaktyczno -wyrównawcze

zajęcia artystyczne

środa 16.25 – 17.10 s.13

czwartek 16.30 – 18.00 s.13

4.

Anna Nowicka

1df

z. dydaktyczno -wyrównawcze

koło varsavianistyczne

poniedziałek 11.45 – 12.30 s.21

czwartek 16.25 – 17.10 s.14

5.

Hanna Kordalska

1e c

z. dydaktyczno -wyrównawcze

koło varsavianistyczne

czwartek 11.45 – 12.30 s.213

środa 16.25 – 17.10 s.119

6.

Małgorzata Pecyna

1fcd

z. dydaktyczno -wyrównawcze

zajęcia artystyczno - czytelnicze

środa 7.10 – 7.55 s.119

pon. 15.35 – 17.05 co II tydz. s.119

7.

Katarzyna Dobrosz

2a

z. dydaktyczno -wyrównawcze

z. opiekuńcze – nauka pływania

zajęcia artystyczne

czwartek 7.10 – 7.55 s.117

poniedziałek 11.40– 12.40

piątek 7.15 – 8.00 s.117

8.

Ewa Zawadzka –

Siess

2b

z. dydaktyczno -wyrównawcze

z. opiekuńcze – nauka pływania

zajęcia artystyczne

poniedziałek 16.25 – 17.10

poniedziałek 10.40 – 11.40 s.219

wtorek 16.30 – 18.00 co II tydz. s.219

9.

Jadwiga Parkot

2 c

z. dydaktyczno -wyrównawcze

z. opiekuńcze – nauka pływania

czwartek 11.45 – 12.30 s.21

poniedziałek 12.15 – 13.15

10.

Sylwia Parandyk

2 d

z. dydaktyczno -wyrównawcze

z. opiekuńcze – nauka pływania

wtorek 16.20 – 17.10 s.118

poniedziałek.11.15- 12.15

11.

Janina Konofalska

2 e

z. dydaktyczno -wyrównawcze

z. opiekuńcze – nauka pływania

środa 16.25 – 17.10 s.117

poniedziałek 10.45 - 11.45

12.

Anna Bubak

2 f

koło matematyczne

środa 7.10 – 7.55 s. 118

13.

Katarzyna Czyżyk

3 a

z. dydaktyczno -wyrównawcze

koło ort. - czytelnicze

poniedziałek 15.35 – 16.20 s.217

wtorek 16.25 – 17.10 s.217

14.

Izabela Filipczak

3 b

z. dydaktyczno -wyrównawcze

 koło ortograficzne

wtorek 16.20 – 17.10 s.218

poniedziałek 17.10 – 17.50 s.218

15.

Barbara Mazurek

3 c

zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

czwartek 16.30 – 17.15 s.218

 

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl