Nawigacja

Obiady w szkole

W roku szkolnym 2018/2019 posiłki dla uczniów i pracowników szkoły przygotowywać będzie

SunRest sp. z o.o.

GOTUJEMY W KUCHNI SZKOLNEJ, WSZYSTKIE POTRAWY SĄ PRZYGOTOWYWANE

NA MIEJSCU OD PRODUKTU DO DANIA GOTOWEGO

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi ze stołówką szkolną,

z rozliczeniami i pobieraniem opłat włącznie.

Deklaracje rejestracyjne, informacje o cenach i zasadach płatności, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym dostępne są w zakładkach poniżej.

*

W sprawie zwrotów za niewykorzystane posiłki poczas akcji

"Zima w Mieście" informacji udzielamy pod numerem telefonu:

602 702 747 - Anna Barańska

lub mailowo: anna.baranska@sunrest.com.pl

*

Jadłospis

Jadłospis

Deklaracja i informacja dla rodziców

Deklaracja i informacja dla rodziców

Warunkiem korzystania przez dziecko z obiadów jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej deklaracji.

Deklaracja_na_posilki_w_stolowce_w_SP_nr_344_2018_2019.doc

Deklaracja_na_posilki_w_stolowce_w_SP_nr_344_2018_2019.pdf

Deklaracja, złożona na początku roku szkolnego, obowiązuje przez cały rok szkolny, do odwołania.

Wszelkie zmiany do deklaracji proszę zgłaszać mailowo pod adres:

anna.baranska@sunrest.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy opłat gotówkowych i cenniki

Terminy opłat gotówkowych i cenniki

Cennik_i_oplaty_za_marzec_2019.doc

Cennik_i_oplaty_za_marzec_2019.pdf

Terminy_wplat_marzec_2019.doc

Terminy_wplat_marzec_2019.pdf

 

Cennik_i_oplaty_za_luty_2019.doc

Cennik_i_oplaty_za_luty_2019.pdf

Terminy_wplat_luty_2019.doc

Terminy_wplat_luty_2019.pdf

 

Terminy_wplat_styczen_2019.pdf

Terminy_wplat_styczen_2019.doc

Cennik_i_oplaty_za_styczen_2019.pdf

Cennik_i_oplaty_za_styczen_2019.doc

 

Cennik_i_oplaty_za_grudzien_2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_grudzien_2018.pdf

Terminy_wplat_grudzien_2018.doc

Terminy_wplat_grudzien_2018.pdf

 

02 i 12  listopada 2018 roku stółówka będzie nieczynna - brak zajęć dydaktycznych.

Cennik_i_oplaty_za_listopad__2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_listopad__2018.pdf

Terminy_wplat_listopad_2018.pdf

Terminy_wplat_listopad_2018.doc

02 października 2018 roku (Święto Szkoły) stołówka będzie czynna od 11:00 do 15:00

Uwaga !!! Zmiana w październikowych opłatach - 12.10. stołówka będzie nieczynna (brak zajęć dydaktycznych)

Cennik_i_oplaty_za_pazdziernik_po_modyfikacji_2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_pazdziernik_po_modyfikacji_2018.pdf

Terminy_wplat_pazdziernik_2018.doc

Terminy_wplat_pazdziernik_2018.pdf

 

Terminy_wplat_wrzesien_2018.doc

Terminy_wplat_wrzesien_2018.pdf

Cennik_i_oplaty_za_wrzesien_2018.doc

Cennik_i_oplaty_za_wrzesien_2018.pdf

Opłaty za posiłki można dokonywać gotówką w stołówce szkolnej w wyznaczonych terminach

lub przelewem na konto:

SunRest sp. z o.o., ul. Bruna 9/59, 02-594 Warszawa

BZ WBK S.A. nr: 65 1090 1694 0000 0001 1218 7931

w tytule należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę 

 

Rodzeństwu przysługuje 10% rabat, jeśli wpłata za posiłki zostanie dokonana terminowo, zgodnie z deklaracją tj. do 10-tego dnia danego miesiąca.

Odwoływanie obiadów

Odwoływanie obiadów

Odwoływanie obiadów prosimy zgłaszać do godz. 9:00 rano

 - e-mailem pod adresem: anna.baranska@sunrest.com.pl

 - pod nr tel.: 602-702-747 wyłącznie SMS-em

 - osobiście w stołówce szkolnej.

W informacji o odwołaniu proszę podać nazwisko i imię dziecka, klasę i daty nieobecności,

np. Jan Nowak, IIc, 11.03.2018

Za zgłaszanie nieobecności dziecina obiadach także w dniach, w których dzieci są na wycieczkach (włącznie z Zieloną Szkołą) są odpowidzialni Rodzice.

Nieobecności dzieci niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane.

Należności za wszystkie prawidłowo zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat, a za ostatni miesiąc roku szkolnego zwracane w gotówce lub przelewem, po uprzednim kontakcie e-mailowym.

 

 

Kontakt

Kontakt

Kierownik stołówki szkolnej: 

Anna Barańska

tel. 602702747 w godz. 9:00-15:00

e-mail: anna.baranska@sunrest.com.pl

www.sunrest.com.pl

 

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl