• Certyfikaty i wyróżnienia

    • Certyfikat Srebrnego Partnera "Koduj z gigantami"

    • "Szkoła z Gigantami" to cykl webinarów na kanale YouTube, prowadzony przez najlepszych trenerów programowania i matematyki.  W ramach "Szkoły z Gigantami" uczestnicy mogli wziąć udział w czterech tematycznych webinarach z nauki programowania oraz w dwóch z matematyki, dotyczących testu ósmoklasisty. Ze względu na liczbę uczestników otrzymaliśmy II miejsce i Certyfikat Srebrnego Partnera.

    • Certyfikat III stopnia Varsavianistyczna Szkoła

    • 8 października koordynatorzy Varsavianistycznej Szkoły: Magda Milewska, Hanna Kordalska, Anna Nowicka uczestniczyły w uroczystym podsumowaniu projektu. Podczas uroczystości nasza szkoła otrzymała bezterminowy certyfikat III stopnia Varsavianistyczna Szkoła. Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie .

      

    • „eTwinning School”

    • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „Etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

     Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!