• Doradztwo zawodowe

   • Punkt Informacji Kariery

    Punkt Informacji Kariery

    25.01.2023 10:19
    Zapraszamy na indywidualne konsultacje u Doradcy Zawodowego wszystkich zainteresowanych rodziców i uczniów klas 7 i 8.

    Punkt Informacji Kariery otwarty jest w  każdą środę od godz. 14.30 do godz. 16.00. 
    Sala 21
    3.

     
   • Projekt  Warszawa Talentów

    Projekt  Warszawa Talentów

    25.02.2022 08:43
    W naszej szkole realizowany jest  Projekt  Warszawa Talentów ­ rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, pod patronatem  Miasta Stołecznego Warszawy. 
     Celem Projektu jest:
    - Utworzenie Punktu Informacji Kariery. 
    - Udzielanie porad indywidulanych dla uczniów oraz rodziców. Diagnoza  zasobów ucznia tj. umiejętności, zdolności, uzdolnień, zainteresowań , kompetencji i predyspozycji zawodowych.
    - wsparcie rodziców i uczniów w procesie wyboru przez dziecko ścieżki edukacyjnej
    - zapoznanie uczniów i rodziców z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego.