•  

        

    EGZAMIN PRAKTYCZNY (1 TERMIN) ODBĘDZIE SIĘ 18/05/2019 O GODZINIE 8.00

    W MIASTECZKU RUCHU DROGOWEGO.

     

    FILM Z EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KARTĘ ROWEROWĄ - ROK SZKOLNY 2017/2018

     

     

    Egzamin na kartę rowerową - część teoretyczna - terminy

    ROK SZKOLNY 2018/2019

     

    klasa data lekcja nr sali
    4a gr 1 07/05/2019 8 134
    4a gr 2 07/05/2019 5 134
    4b gr 1 10/05/2019 8 236
    4b gr 2 10/05/2019 4 134
    4c gr 1 07/05/2019 7 134
    4c gr 2 09/05/2019 8 134
    4di 09/05/2019 5 236
    4e 09/05/2019 6 236
    4f gr 1 09/05/2019 7 134
    4f gr 2 06/05/2019 8

    134

    4g gr 1 08/05/2019 10 134
    4g gr 2 10/05/2019 9 134
    4h gr 1 07/05/2019 9 134
    4h gr 2 08/05/2019 7 134
    4is 08/05/2019 8 236

     

    Egzamin dla uczniów klas V-VIII odbędzie się w dniu 07/05/2019 w godzinach 16:25 - 18:00 sali nr 134.

    Egzamin doprawkowy dla uczniów klas V-VIII odbędzie się w dniu 14/05/2019 w godzinach 16:25 - 18:00 sali nr 134.

     

    TERMIN POPRAWKOWY - EGZAMIN TEORETYCZNY KLASY IV

    klasa data lekcja nr sali
    4a gr 1 14/05/2019 8 134
    4a gr 2 14/05/2019 5 134
    4b gr 1 17/05/2019 8 236
    4b gr 2 17/05/2019 4 134
    4c gr 1 14/05/2019 7 134
    4c gr 2 16/05/2019 8 134
    4di 16/05/2019 5 236
    4e 16/05/2019 6 236
    4f gr 1 16/05/2019 7 134
    4f gr 2 13/05/2019 8

    134

    4g gr 1 15/05/2019 10 134
    4g gr 2 17/05/2019 9 134
    4h gr 1 14/05/2019 9 134
    4h gr 2 15/05/2019 7 134
    4is 15/05/2019 8 236

     

    Dla uczniów którzy ukończyli 10 lat lub ukończą je do końca kwietnia 2019 roku CZĘŚĆ PRAKTYCZNA odbędzie się 18 maja (SOBOTA) o godzina 8.00 - jazda na rowerze w Miasteczku Ruchu Drogowego ul. Światowida.

    Dla uczniów którzy ukończą 10 lat do końca czerwca 2018 roku egazmin praktyczny odbędzie się w czerwcu - termin zostanie podany na przełomie maja i czerwca.

     

    UWAGA!!!

    TRZEBA MIEĆ WŁASNY ROWER ALBO POŻYCZYĆ OD KOLEGI.

    OBOWIĄZKOWY KASK!!!

     

    KLASY IV!!! 

    TRZEBA MIEĆ UKOŃCZONE 10 LAT DO DNIA 18.05.2018R.

     

    Podstawa prawna:

    Prawo o Ruchu Drogowym

    Art. 96.

    1.  Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
    1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
    2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
    3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba  uprawniona ukończyła 15 lat.

    2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

    Art. 97.

    1. Dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a w uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2.

    2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

    Art. 98.

    4. W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.

     

    Zagadnienia:

      -- pierwsza pomoc przedmedyczna

      -- pojęcia ogólne: droga, chodnik, autostrada, kierujący, omijanie ...

       -- budowa roweru

       -- przekraczanie jezdni

       -- przejazdy szynowe

       -- szczególna ostrożność

       -- wymijanie

       -- omijanie

       -- wyprzedzanie

       -- ruch pieszych

       -- ruch rowerzystów

       -- zmiana pasa ruchu

       -- zmiana kierunku jazdy

       -- znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne)

       -- skrzyżowania ze znakami

       -- sygnalizacja świetlna

       -- znaki kierującego ruchem

       -- trening (przed przystąpieniem do rozwiązywania testów)

       -- testy sprawdzające (nauka)

     

    Literatura dostępna w biliotece szkolnej:

    1. "Jak zdać egzamin na kartę rowerową i motorowerową?" - agencja wydawnicza MZ.

    2. "Karta rowerowa moje pierwsze prawo jazdy." - Ronald McDonald.

    3. "Moje pierwsze prawo jazdy - karta rowerowa" - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.