• RODO

     • RODO podstawowe informacje
     • RODO podstawowe informacje

     • 20.05.2021 10:50
     • Celem przetwarzania przez  szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:tel.22 510 36 20 wew. 212 mail: inspektor@dbfo.waw.pl

     • więcej