• Rada rodziców

   •  

    Prezydium

    Przewodnicząca - Agnieszka Post
    Wiceprzewodniczący - Monika Rutkowska i Grzegorz Witek
    Sekretarz - Sylwia Nagraba
    Członek Komisji Finansowej - Lidia Osińska
    Członkowie Komisji Rewizyjnej - Agata Taradynko i Krzysztof Zagubień

     

    Kontakt do Rady Rodziców: rada.rodzicow@sp344.edu.pl

    Numer konta : 28 1750 0012 0000 0000 3509 1289

    Składki:

    Ustala się, w wyniku głosowania w trybie jawnym, wysokość składki na Radę Rodziców:

    • 12 zł. miesięcznie na rodzinę w przypadku posiadania jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie,

    • 18 zł. miesięcznie na rodzinę w przypadku posiadania więcej niż jednego dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie. W takim przypadku składka powinna być rozliczana w równych częściach na każde dziecko.

    Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców składki na Radę Rodziców mają charakter dobrowolny. Dlatego też możliwe jest wpłacenie składek w innej wysokości niż określona.

     

    Regulamin Rady Rodziców

     

  • OGŁOSZENIA