• Szkoła w domu

  • ROK SZKOLNY 2020/2021

    •            SZAFA    PEŁNA   POMYSŁÓW

    • Projekt ma służyć stworzeniu bazy różnych pomysłów na zajęcia na godziny wychowawcze, oddziaływania profilaktyczne i interwencyjne,  imprezy klasowe,  porady dla rodziców, a także informacje o szkoleniach i spotkaniach ze specjalistami.  
      

     1/ GDZIE SZUKAC POMOCY
     2/ LITERATURA
     3/ SZKOLENIA I SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI
     4/ WOLONTARIAT
     5/ WYCHOWANIE BEZ PRZEMOCY

     Link do usługi chmurowej OneDrive, na której znajdują się wszystkie pliki udostępnianie Rodzicom: 
     SZAFA POMYSŁÓW RODZICE

     Link do usługi chmurowej OneDrive, na której znajdują się wszystkie pliki udostępnianie WYŁĄCZNIE Nauczycielom:
     SZAFA POMYSŁÓW NAUCZYCIELE

      

      

   • GDZIE SZUKAĆ POMOCY
    • GDZIE SZUKAĆ POMOCY

    • 08.04.2021 10:58
    • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka

     • W dniu 25 października 2011 r. Zarządzeniem Nr 1658/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy powołano Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
      dla Dzielnicy Białołęka.

     • Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

      Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

      1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
      2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
      3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
      4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
      5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
        

      Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka mieści się w Warszawie, przy ul. Marywilska 44c; tel. 22 300 20 41 w. 39e-mail:  zespol@opsbialoleka.waw.pl 

      Więcej informacji dotyczących Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka jest dostępnych na stronie:https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/zespol-interdyscyplinarny
       

      ulotka1(1).pdf   ulotka2.pdf

    • Wróć do listy artykułów