• Aktualności

      • Informacja o RODO

      • Celem przetwarzania przez  szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

       Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:tel.22 510 36 20 wew. 212 mail: inspektor@dbfo.waw.pl

       Informacje_o_RODO w SP344.docx