• Ogłoszenie wyników konkursu na szkolne obiady

     • W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór ajenta do stołówki szkolnej na przygotowanie obiadów dla uczniów Dyrektor szkoły podstawowej nr. 344 ogłasza iż po dokładnej analizie, większością głosów wybrana została firma "Best Cattering".

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice,

      Wskazania Ministra Edukacji Narodowej z 01 października 2018r. do Kuratoriów Oświaty i dyrektorów jednostek oświatowych, jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW. Takiego upoważnienia nie ma również rada rodziców, każdy rodzic będzie mógł ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

      W związku z tym Biuro Administracyjne Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Konsorcjum brokerskim w składzie Marsh Sp.zo.o. i Supra Brokers S.A. przygotowała dla Rodziców alternatywne rozwiązanie, które nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

      Pełny pakiet dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania brokerskiego znajduje się na stronie www.suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNW dla edukacji.

       

      Katarzyna Tarnogórska

      Dyrektor SP nr.344