• Zajęcia Dodatkowe KLASY: IV, V, VI, VII, VIII

     • Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną poniżej.

     • CZUWAJ!

     • Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10-12 lat do 71 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Adsum. Zbiórki odbywają się w każdy piątek od godziny 18.00 do 20.00 w szkole numer 344. Drużyna harcerska to miejsce,  w którym dzieci rozwiną swoje umiejętność, poznają mnóstwo nowych rzeczy,  które być może ich zainteresują oraz będą mogły świetnie bawić się z rówieśnikami! 71 WDH "Adsum"  działa od  2005 roku,  a nasza obrzędowość opiera się mocno na poznawaniu świata z punktu widzenia podróżnika. Poznajemy wiele różnych państw i ich tradycji czy też ciekawostek.  Harcerstwo to cudowna przygoda,  którą zapamiętuje się na całe życie!

      Zbiórki odbywają się w piątki od 20.09.2019r. W godzinach 18-20. Spotykamy się w szatni szkolnej.

     • FB SWIMSPORT - nauka pływania

     • Nowy rok szkolny zaczynamy NOWĄ ofertą nauki i doskonalenia pływania.

       

      ZAMIAST ŚWIETLICY NA BASEN :)

      Zajęcia ukierunkowane są dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, które w świetlicach oczekują na zajęcia szkolne lub są już po lekcjach i oczekują na rodziców.

      Zajęcia odbywają się na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu. Zajęcia trwają 0,5h.

      Dzieci z klas 0,I,II,III odbierane są ze świetlicy.

      starsi uczniowie dochodzą na pływalnię sami

       

      Zapisy są prowadzone telefonicznie

      tel.kont.TRENER Agnieszka Sikorska 606 743 209

      www.plywamy.eu

     • Szanowni Rodzice!

     • Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r., która wejdzie w życie 12 września 2019 r. informujemy, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie życzą sobie, aby ich dziecko było obięte w szkole opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

     • eTwinning School

     • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

       

      Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

     • STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

     • Wnioski mozna pobrac ze strony Biura Edukacji 

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

      lub w formie papierowej w recepcji szkoły.

      Termin zwrotu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) - 16 września.

       

       

      RODZICE, KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 528 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE ZGŁASZAJĄ SIĘ W SPRAWIE DOŻYWIANIA DO OPS.

      DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SZKOLNYCH -wnioski mozna pobrać w recepcji szkoły. Zwrot wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) do 5 września.