• Varsavianistyczna Szkoła

     • 8 października koordynatorzy Varsavianistycznej Szkoły: Magda Milewska, Hanna Kordalska, Anna Nowicka uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu. Podczas uroczystości otrzymali bezterminowy certyfikat III stopnia Varsavianistyczna Szkoła. Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie.

     • Bezpłatne korepetycje

     • Fundacja "Świat na Tak"

      wraz

      z Biurem Edukacji m.st. Warszawy

      zapraszają

      na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas IV, VII, VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.

      Uczniowie cudzoziemscy mogą również skorzystać  z zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców.

      Zapraszamy także nauczycieli do pracy wolontariackiej.

       

       

      Szczegółowe informacje:

      na stronie www.swiatnatak.pl

      lub pod numerem tel. 22 629 63 34.