• ZTM - Karta ucznia

     • UWAGA!!!
      Wnioski o wydanie

      KARTY  UCZNIA dla  NOWYCH  UCZNIÓW
      do KLAS PIERWSZYCH od 1 września 2020 r.
      PRZYJĘTYCH  DO  SZKOŁY w roku szkolnym 2020/2021
      można bezpośrednio składać drogą elektroniczną do 31 maja 2020 r.

      LINK DO WNIOSKU

       

      Szkoła będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia sukcesywnie dostarczane do sekretariatu.

      Nowi uczniowie przyjęci do szkoły do klas II – VIII nie posiadający Warszawskiej Karty Ucznia pobierają wniosek w sekretariacie szkoły lub ze strony ZTM i składają wypełniony wniosek w sekretariacie lub w najbliższym punkcie obsługi pasażera (aktualne zdjęcie z ważną legitymacją szkolną).
       

      Wzór jest dostępny również na stronie internetowej
      LINK DO WZORU

    • DLA CHĘTNYCH WOLONTARIUSZY
     • DLA CHĘTNYCH WOLONTARIUSZY

     • ZBIÓRKA DLA POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT

      Opuszczone psy i koty, zwierzęta domowe i dzikie - zranione, skrzywdzone przez człowieka - potrzebują naszej pomocy. Samorząd Uczniowski tuż przed pandemią koronawirusa ogłosił zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w Przemyślu, która zajmuje się opieką,  leczeniem i rehabilitacją chorych, bezbronnych, okaleczonych naszych braci mniejszych.   

      Mimo obecnej trudnej sytuacji chcemy kontynuować akcję i ratować zwierzęta. Dlatego prosimy o pomoc dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych oraz Centrum Adopcyjnego Lecznicy ,,Ada”. Wystarczy przygotować paczkę i wysłać ją na adres: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl. Potrzebne jest właściwie wszystko:- karma sucha, mokra dla psów i kotów, - artykuły higieniczne, np. podkłady, - karma dla ptaków, między innymi bocianów,- mleko dla zwierzęcych niemowląt...itd.O wszystkim, co potrzebne, dowiecie się z Facebooka na stronach

      Ośrodka: https://www.facebook.com/dzikiezwierzetaprzemysl/ 
      Lecznicy: https://www.facebook.com/centrumadopcyjne/

      Oczywiście potrzebne są również pieniądze... Szczegóły także na stronie Ośrodka lub Lecznicy. 

      Wszyscy, którzy chętnie pomogą, będą wspierać zwierzęta w ramach wolontariatu. Dowody nadania przesyłek i paczek można wysyłać do p. Beaty Krajewskiej, opiekunki SU i koordynatorki szkolnego wolontariatu.                

     • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

     • W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

      Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

       

      Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

      Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

       

      1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
      2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
      3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
      4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

       

      Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

     • UWAGA

     • Szanowni Państwo!

      Od 18 maja nasza szkoła uruchamia zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

      Zajęcia będa odbywały się w godzinach 7:00 - 17:00