• Aktualności

      • Całoroczny projekt kulturoznawczy dla klas 4-tych „Pierwsze podboje!”

      • Uczniowie klasy 4c ze swoją nauczycielką języka angielskiego przez 3 miesiące poznawali i utrwalali wiedzę na temat Kanady w ramach całorocznego projektu kulturoznawczego z języka angielskiego dla klas 4-tych.

       Każdy uczeń z klasy postanowił zaprezentować najciekawsze fakty na temat Kanady. Przygotowali plakaty oraz filmiki z ich prezentacją. Oto niektóre z prac. Wszyscy spisali się na medal! Każdy stwierdził, że Kanada to piękny kraj, który chciałby w przyszłości odwiedzić.

      • Przedstawienie uczniów klas ósmych "Sinbad"

      • Dnia 15 października uczniowie klas 8a i 8d wystawili w szkole przedstawienie "Sinbad" w języku angielskim. W ten sposób pragnęli podziękować wszystkim nauczycielom za codzienną inspirującą pracę z okazji Święta Edukacji. Na przedstawienie uczniowie zaprosili dyrekcję szkoły i-z powodów pandemii-tylko jedną klasę wraz z wychowawczynią. Wszyscy doskonale się bawili, a piosenka o Sindbadzie Żeglarzu w wersji angielskiej została odśpiewana na bis. 

       W roli głównej-Sindbada Żeglarza-wystąpił Piotr Gołędowski z kl. 8d

       W roli Synbada Pomocnika-Alek Kot z kl. 8a

       W roli Sindbada Żeglarza z czasów młodości-Piotr Czarnecki

       W roli Kapitana i Smoka-Krzysztof Kukla

       W roli Kobiety-Żeglarza i Pirata oraz flecistki-Maria Mantur

       W roli Kobiety-Pirata i zaklinaczki wody-Zuzia Krzcot

       Drugą zaklinaczką wody była Nina Łakomska

       W roli Pirata-Olek Roratowski

       W roli Służącej-Małgosia Szukiewicz

       W roli Żeglarza, Pirata i Słonia wystąpił Janek Burek

       Narratorem była Natalia Osińska

       Piosenki "Sinbad", "I'll Be Thunder" oraz "Roar" zaśpiewały Maja Antczak i Donia Kotłowska

       Pozostali uczniowie z kl. 8a zagrali role Żeglarzy, Piratów i Zwierząt.

       Na tam-tamach zagrali Marysia Mantur i Tymek Lewandowski.

       Scenografię wykonała pani Eliza Sienkiewicz oraz uczniowie kl. 8a.

       Było to ostatnie przedstawienie w wykonaniu tych klas. Niebawem staną przed decyzją wyboru szkoły średniej. Życzymy im powodzenia!

      • Wyniki konkursu technicznego "Moja szkoła".

      • 08.10.2020 14:14

       Konkurs techniczny na wykonanie makiety przestrzennej „Moja szkoła” zorganizowany z okazji 25-lecia szkoły - rozstrzygnięty.Z uwagi na sytuację związaną z pandemią i małą ilością prac przyznaliśmy 3 pierwsze miejsca:1. Makieta nr 4, uczennica kl. 3b Wiktoria Witkowska, absolwent Pani Beata Witkowska2. Makieta nr 5, uczeń kl. 3e Antoni Somla, absolwent : Pani Magdalena Somla3. Makieta nr 3, uczniowie kl. 7a: Damian Wojciechowski, Ignacy Adamowski 

       Gratulujemy!

       Organizatorzy: Magda Milewska, Katarzyna Rzepińska, Urszula Roze

       Więcej zdjęc w Galerii. http://sp344.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=795

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

      • 1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dzień ten, podobnie jak we wszystkich polskich szkołach, wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle.

       Ze względu na zagrożenie COVID-19 inauguracja roku szkolnego została odwołana.  Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami. 

       Po kilkumiesięcznej przerwie powracamy do szkół i swoich obowiązków. Wracamy do nauki stacjonarnej, jednak ze względu na sytuację epidemiczną, całą społeczność naszej szkoły obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa oraz reżim sanitarny na terenie całej placówki.

       Mimo wielu obaw i niewiadomych, zarówno uczniowie jak i nauczyciele z optymizmem rozpoczynają naukę w nowym roku szkolnym.

       Życzymy wszystkim powodzenia i szczególnie serdecznie witamy wśród społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych.

      • [*] Krystyna Kowalczyk

      • „Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi,

       Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez

       I są takie osoby, na myśl o których zasypie nas lawina wspomnień…”

        

       Krysia- nauczyciel z powołania, doskonały pedagog, prawdziwy przyjaciel dzieci, życzliwa i serdeczna koleżanka…Człowiek o wielkim sercu pełnym bezinteresownej miłości do ludzi i całego świata. Zawsze uśmiechnięta i chętna do niesienia pomocy.  Potrafiła z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nigdy się nie poddawała przeciwnościom losu, pokazując nam, z jaką godnością można walczyć z ciężką chorobą, która przyszła tak niespodziewanie. Krysiu, czujemy dziś ogromny smutek i żal, ale również ogromną dumę i wdzięczność, że dane nam było pracować z Tobą. Zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci. Nie mówimy „żegnaj”, lecz „do zobaczenia” …

                                                           Pogrążeni w głębokim smutku

                                                                         Dyrekcja Szkoły         

                                                                 oraz Koleżanki i Koledzy   

      • Varsavianistyczna Szkoła

      • 8 października koordynatorzy Varsavianistycznej Szkoły: Magda Milewska, Hanna Kordalska, Anna Nowicka uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu. Podczas uroczystości otrzymali bezterminowy certyfikat III stopnia Varsavianistyczna Szkoła. Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie.

      • Szanowni Rodzice!

      • Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r., która wejdzie w życie 12 września 2019 r. informujemy, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie życzą sobie, aby ich dziecko było obięte w szkole opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

      • eTwinning School

      • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

        

       Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

      • Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

      • Z przyjemnością  informujemy Państwa, że nasza szkoła przeszła pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i tym samym uzyskała rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

        

       Aby przystąpić do programu organ prowadzący szkołę  musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 3.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją nasza szkoła dysponuje w 2019 roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

       W celu umożliwienia wszystkim uczniom i rodzicom włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów książek, które uzupełnią księgozbiór naszej biblioteki.

       Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ankietę.

        

       ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO ZAKUPU W ANKIECIE !

      • Sprawozdanie finansowe

      • Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO

      • Informacja o RODO

      • Celem przetwarzania przez  szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

       Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:tel.22 510 36 20 wew. 212 mail: inspektor@dbfo.waw.pl

       Informacje_o_RODO w SP344.docx