• LATO W MIEŚCIE 2020
     • LATO W MIEŚCIE 2020

     • LATO W MIEŚCIE 2020 w SP 344 
      (3 - 14 sierpnia 2020)

      UWAGA!

      Są jeszcze wolne miejsca na akcję LATO W MIEŚCIE w naszej szkole (w terminie 03-14.08.2020 r.) dla dzieci w grupie wiekowej poniżej 10 roku życia. Aby zapisać dziecko należy pobrać z systemu i wydrukowac czystą kartę https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action wypełnić ręcznie i złożyć w szkole wraz z opłatami. 

      OPŁAT należy dokonywać:
      za opiekę w wysokości 10 zł dziennie
      na rachunek: 17 1030 1508 0000 0005 5018 2017 (Szkoła Podstawowa nr 344)·

      za posiłki w wysokości 10 zł dziennie na rachunek : 87 1090 2590 0000 0001 3700 7245 (Businss Emotion sp. Z O.O Aleja KEN  52 lok 89, 02-797 Warszawa)


      WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIOWE wraz z potwierdzeniem opłat za wyżywienie i opiekę należy osobiście dostarczyć do szkoły w terminie:

      od godziny 14:00 we wtorek 16 czerwca 2020 r. 
      do godziny 16:00 w piątek 19 czerwca 2020 r.

      (główne wejście do szkoły, okienko po lewej stronie - zaraz za pierwszymi drzwiami)

      Osoby, które w roku szkolnym 2019/20 korzystały z bezpłatnych obiadów proszone są
      o odbieranie zaświadczeń uprawniających do bezpłatnego korzystania z akcji LATO W MIEŚCIE 2020 

      W związku z egzaminem ósmoklasisty prosimy Państwa, aby w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.  składali Państwo karty i odbierali zaświadczenia w godzinach 12:00 - 17:00.


      Terminarz akcji w Dzielnicy Białołęka: LATO W MIEŚCIE 2020 - TERMINARZ  BIAŁOŁĘKA

      Zapisy ruszają 8 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 pod linkiem: https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main_inactive.action  
      zgodnie z Harmonogramem realizacji Warszawskiej Akcji "Lato w mieście" 2020

      REJONIZACJA NIE OBOWIĄZUJE

       

     • ZTM - Karta ucznia

     • UWAGA!!!
      Wnioski o wydanie

      KARTY  UCZNIA dla  NOWYCH  UCZNIÓW
      do KLAS PIERWSZYCH od 1 września 2020 r.
      PRZYJĘTYCH  DO  SZKOŁY w roku szkolnym 2020/2021
      można bezpośrednio składać drogą elektroniczną do 31 maja 2020 r.

      LINK DO WNIOSKU

       

      Szkoła będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia sukcesywnie dostarczane do sekretariatu.

      Nowi uczniowie przyjęci do szkoły do klas II – VIII nie posiadający Warszawskiej Karty Ucznia pobierają wniosek w sekretariacie szkoły lub ze strony ZTM i składają wypełniony wniosek w sekretariacie lub w najbliższym punkcie obsługi pasażera (aktualne zdjęcie z ważną legitymacją szkolną).
       

      Wzór jest dostępny również na stronie internetowej
      LINK DO WZORU

    • DLA CHĘTNYCH WOLONTARIUSZY
     • DLA CHĘTNYCH WOLONTARIUSZY

     • ZBIÓRKA DLA POTRZEBUJĄCYCH ZWIERZĄT

      Opuszczone psy i koty, zwierzęta domowe i dzikie - zranione, skrzywdzone przez człowieka - potrzebują naszej pomocy. Samorząd Uczniowski tuż przed pandemią koronawirusa ogłosił zbiórkę na rzecz organizacji pożytku publicznego w Przemyślu, która zajmuje się opieką,  leczeniem i rehabilitacją chorych, bezbronnych, okaleczonych naszych braci mniejszych.   

      Mimo obecnej trudnej sytuacji chcemy kontynuować akcję i ratować zwierzęta. Dlatego prosimy o pomoc dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych oraz Centrum Adopcyjnego Lecznicy ,,Ada”. Wystarczy przygotować paczkę i wysłać ją na adres: Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, ul. Zamoyskiego 15, 37-700 Przemyśl. Potrzebne jest właściwie wszystko:- karma sucha, mokra dla psów i kotów, - artykuły higieniczne, np. podkłady, - karma dla ptaków, między innymi bocianów,- mleko dla zwierzęcych niemowląt...itd.O wszystkim, co potrzebne, dowiecie się z Facebooka na stronach

      Ośrodka: https://www.facebook.com/dzikiezwierzetaprzemysl/ 
      Lecznicy: https://www.facebook.com/centrumadopcyjne/

      Oczywiście potrzebne są również pieniądze... Szczegóły także na stronie Ośrodka lub Lecznicy. 

      Wszyscy, którzy chętnie pomogą, będą wspierać zwierzęta w ramach wolontariatu. Dowody nadania przesyłek i paczek można wysyłać do p. Beaty Krajewskiej, opiekunki SU i koordynatorki szkolnego wolontariatu.                

     • Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

     • W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

      Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

       

      Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

      Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

       

      1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
      2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
      3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
      4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie
       7 dni od dnia otrzymania odwołania.
      5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

       

      Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

     • UWAGA

     • Szanowni Państwo!

      Od 18 maja nasza szkoła uruchamia zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.

      Zajęcia będa odbywały się w godzinach 7:00 - 17:00

       

     • Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.

     • Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

      W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

      Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

      W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

      Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

      Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. zostanie opublikowana w drugiej połowie maja br.

       

      ŹRÓDŁO:https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22210_praca-przedszkoli-i-oddzialow

    • Rekrutacja została wydłużona
     • Rekrutacja została wydłużona

     • Szanowni Państwo, informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

      Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

      Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek 30 marca br. o godz. 13.00.

      Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
       

      Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

      Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.  

      Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce 

     • LIBRUS - LOGOWANIE DO KONTA

     • Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie,

      W przypadku braku możliwości logowania się na konto w librusie proszę o przesyłanie informacji na e-mail:

      1.  karolina.nojek@sp344.onmicrosoft.com

      2.  arkadiusz.kot@sp344.onmicrosoft.com

      Dane dostępowe do konta zostaną zaktualizowane w możliwie krótkim czasie.

                                                                                                                                          Arkadiusz Kot

    • Zapisy na dyżur wakacyjny
     • Zapisy na dyżur wakacyjny

     • Szanowni Państwo, zgodnie z harmonogramem, od dziś  tj. od 25 marca br., od godz. 9.00 do 7 kwietnia br. do godz. 24:00, pod adresem: https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl,,zostaje włączona dla rodziców możliwość wprowadzania  wniosków na dyżur wakacyjny. Jeszcze raz podkreślamy, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. Dyrektorzy przedszkoli i szkół są zobowiązani przekazać rodzicom hasła dostępu.

      Hasła zostaną przekazane rodzicom/prawnym opiekunom wszystkich dzieci, które będą kontynuować pobyt w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

      Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji – jest to hasło wspólne dla wszystkich rekrutacji.

      Rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

     • Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych. Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru. Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

    • UWAGA!!!
     • UWAGA!!!

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 344 informuje, że decyzją Premiera RP w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole zorganizowane zostaną tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

      Od 16 do 25 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta - jak wszystkie szkoły w Polsce ze względu na zagrożenie koronawirusem. Celem zamkniecia szkół jest ograniczenie kontaktów, wobec tego prosimy rodziców o dopilnowanie, aby dzieci przebywały w domach i nie spotykały sie z rówieśnikami.

      Szczegółowe informacje na ten temat zostały przekazane Państwu w dzienniku elektronicznym.

          W terminie 12.03 – 03.04.2020 sekretariat będzie czynny w godzinach 7:00 – 16:30

      Prosimy również o zapoznanie się z listem Burmistrza Dzielnicy Białołęki

      List Burmistrza Dzielnicy w związku z koronawirusem.pdf

     • [*] Krystyna Kowalczyk

     • „Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi,

      Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez

      I są takie osoby, na myśl o których zasypie nas lawina wspomnień…”

       

      Krysia- nauczyciel z powołania, doskonały pedagog, prawdziwy przyjaciel dzieci, życzliwa i serdeczna koleżanka…Człowiek o wielkim sercu pełnym bezinteresownej miłości do ludzi i całego świata. Zawsze uśmiechnięta i chętna do niesienia pomocy.  Potrafiła z optymizmem patrzeć w przyszłość. Nigdy się nie poddawała przeciwnościom losu, pokazując nam, z jaką godnością można walczyć z ciężką chorobą, która przyszła tak niespodziewanie. Krysiu, czujemy dziś ogromny smutek i żal, ale również ogromną dumę i wdzięczność, że dane nam było pracować z Tobą. Zawsze będziesz w naszych sercach i pamięci. Nie mówimy „żegnaj”, lecz „do zobaczenia” …

                                                          Pogrążeni w głębokim smutku

                                                                        Dyrekcja Szkoły         

                                                                oraz Koleżanki i Koledzy