• eTwinning School

     • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

       

      Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

     • STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

     • Wnioski mozna pobrac ze strony Biura Edukacji 

      https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

      lub w formie papierowej w recepcji szkoły.

      Termin zwrotu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) - 16 września.

       

       

      RODZICE, KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 528 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE ZGŁASZAJĄ SIĘ W SPRAWIE DOŻYWIANIA DO OPS.

      DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SZKOLNYCH -wnioski mozna pobrać w recepcji szkoły. Zwrot wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) do 5 września.

     • Informacja

     • Od  poniedziałku tj. od 2 września w recepcji  szkoły można zakupić etui z łańcuszkiem na kartę obiadową.

     • Wdrażamy nowy system wydawania posiłków

     • Szanowni Państwo!
      Wyjątkowo we wrześniu
      możliwość zamawiania obiadów na miesiąc wrzesień zostaje przedłużona do piątku 6.09.2019 r. Obiady można zamawiać wyłącznie na stronie STARTEDU.

      Wydawanie obiadów jest możliwe tylko z kartą na posiłki. Żeby otrzymać kartę należy zarejestrować się na stronie STARTEDU

      Zarejestrowane karty można odbierać:
      - do 30.08.2019 oraz 02.09.2019 w pokoju nr 4 w godzinach 8:00 - 18:30
      - w późniejszym terminie
      karty będą do odbioru bezpośrednio w stołówce.

      Przypominamy, że tylko dzieci posiadające aktywną kartę tzn. z zamówionymi posiłkami będą mogły otrzymać obiad 3 września. 

      LINKI DO REJESTRACJI KARTY I ZAMAWIANIA OBIADÓW:

      Rejestracja/SP344 KLASY 0

      Rejestracja/SP344 KLASY 1-3

      Rejestracja/SP344 KLASY 4-8


       

     • Zmiana organizacji obiadów!

     • Szanowni Państwo! Począwszy od dnia 25 sierpnia 2019 roku zamówienia i płatność za posiłki  będą odbywały się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU. Posiłki będą wydawane od 03 września 2019 roku.

      CENNIK OBIADÓW DLA DZIECI

      Prosimy o jak najszybsze i uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

      ZASADY ZAMAWIANIA OBIADÓW

    • Serdecznie zapraszamy
     • Serdecznie zapraszamy

     • na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 2 września 2019 r.

      8:30 – klasy IV – VIII – spotkanie z wychowawcami

      9:00 – wspólna dla wszystkich uczniów uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

      10:00 klasy I – III - spotkanie z wychowawcami

       

      Plan dnia dla oddziałów przedszkolnych:

        7:00 – 12:00 – klasa 0B

      12:00 – 17.00 – klasa 0A

      Prosimy o zapewnienie dzieciom dodatkowego posiłku. Tego dnia nie ma w szkole obiadu.

    • W okresie 1.07 - 31.08.2019
     • W okresie 1.07 - 31.08.2019

     • sekretariat pracuje w godzinach 8:00 - 16:00

     • Ogłoszenie wyników konkursu na szkolne obiady

     • W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór ajenta do stołówki szkolnej na przygotowanie obiadów dla uczniów Dyrektor szkoły podstawowej nr. 344 ogłasza iż po dokładnej analizie, większością głosów wybrana została firma "Best Cattering".

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice,

      Wskazania Ministra Edukacji Narodowej z 01 października 2018r. do Kuratoriów Oświaty i dyrektorów jednostek oświatowych, jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW. Takiego upoważnienia nie ma również rada rodziców, każdy rodzic będzie mógł ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

      W związku z tym Biuro Administracyjne Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Konsorcjum brokerskim w składzie Marsh Sp.zo.o. i Supra Brokers S.A. przygotowała dla Rodziców alternatywne rozwiązanie, które nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

      Pełny pakiet dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania brokerskiego znajduje się na stronie www.suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNW dla edukacji.

       

      Katarzyna Tarnogórska

      Dyrektor SP nr.344

    • Drodzy Państwo!
     • Drodzy Państwo!

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza rekrutację do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

      Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

      Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

      Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).

       

     • Odbiór rzeczy pozostawionych w szatniach

     • Informujemy, że rzeczy pozostawione przez uczniów w szatniach będą do odbioru z szatni do 23 Sierpnia.

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

     •           Klasa       Data                    Godzina

                0              18 czerwca         godz. 8:00
                1-3           19 czerwca         godz. 10:00
                4-8           19 czerwca         godz. 8:30

      Klasy 4-te spotykaja sie z wychowawcami o godz 8:00

    • Spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych
     • Spotkanie z Rodzicami przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych

     • Serdecznie zapraszamy Rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na spotkanie z wychowawcami  dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2019/2020. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godzinie 18:00.

     • Rekrutacja uzupełniająca

     • Opłaty za posiłki "Lato w mieście" w kwocie 7zł /dzień wraz z kartą uczestnika do dnia 30.05.2019r. do godziny 16 w sekretaracie szkoły.

     • REKRUTACJA 2019/20

     • Dyrekcja szkoły informuje, że w roku szkolnym 2019/20 planowane jest utworzenie klasy 1 sportowej o profilu pływackim.

      Jednoczesnie przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji do klas I i oddziałów przedszkolnych oraz do klasy sportowej na rok szkolny 2019/2020 znajdują się z zakładce: Rekrutacja 

      Znajdziecie tam Państwo również terminy próby sprawnościowej dodatkowego naboru oraz zestaw prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy 1 sportowej o profilu pływackim.