• Varsavianistyczna Szkoła

     • 8 października koordynatorzy Varsavianistycznej Szkoły: Magda Milewska, Hanna Kordalska, Anna Nowicka uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu projektu. Podczas uroczystości otrzymali bezterminowy certyfikat III stopnia Varsavianistyczna Szkoła. Certyfikat przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy szkołom i innym placówkom oświatowym za upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie.

     • Bezpłatne korepetycje

     • Fundacja "Świat na Tak"

      wraz

      z Biurem Edukacji m.st. Warszawy

      zapraszają

      na bezpłatne korepetycje szczególnie dla uczniów klas IV, VII, VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mogą sobie pozwolić na płatne zajęcia wyrównawcze.

      Uczniowie cudzoziemscy mogą również skorzystać  z zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców.

      Zapraszamy także nauczycieli do pracy wolontariackiej.

       

       

      Szczegółowe informacje:

      na stronie www.swiatnatak.pl

      lub pod numerem tel. 22 629 63 34.

       

       

     • Szanowni Rodzice!

     • Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r., która wejdzie w życie 12 września 2019 r. informujemy, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie życzą sobie, aby ich dziecko było obięte w szkole opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

     • eTwinning School

     • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

       

      Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

     • Wdrażamy nowy system wydawania posiłków

     • Szanowni Państwo!
      Wyjątkowo we wrześniu
      możliwość zamawiania obiadów na miesiąc wrzesień zostaje przedłużona do piątku 6.09.2019 r. Obiady można zamawiać wyłącznie na stronie STARTEDU.

      Wydawanie obiadów jest możliwe tylko z kartą na posiłki. Żeby otrzymać kartę należy zarejestrować się na stronie STARTEDU

      Zarejestrowane karty można odbierać:
      - do 30.08.2019 oraz 02.09.2019 w pokoju nr 4 w godzinach 8:00 - 18:30
      - w późniejszym terminie
      karty będą do odbioru bezpośrednio w stołówce.

      Przypominamy, że tylko dzieci posiadające aktywną kartę tzn. z zamówionymi posiłkami będą mogły otrzymać obiad 3 września. 

      LINKI DO REJESTRACJI KARTY I ZAMAWIANIA OBIADÓW:

      Rejestracja/SP344 KLASY 0

      Rejestracja/SP344 KLASY 1-3

      Rejestracja/SP344 KLASY 4-8


       

    • Serdecznie zapraszamy
     • Serdecznie zapraszamy

     • na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 2 września 2019 r.

      8:30 – klasy IV – VIII – spotkanie z wychowawcami

      9:00 – wspólna dla wszystkich uczniów uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

      10:00 klasy I – III - spotkanie z wychowawcami

       

      Plan dnia dla oddziałów przedszkolnych:

        7:00 – 12:00 – klasa 0B

      12:00 – 17.00 – klasa 0A

      Prosimy o zapewnienie dzieciom dodatkowego posiłku. Tego dnia nie ma w szkole obiadu.

     • Ogłoszenie wyników konkursu na szkolne obiady

     • W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór ajenta do stołówki szkolnej na przygotowanie obiadów dla uczniów Dyrektor szkoły podstawowej nr. 344 ogłasza iż po dokładnej analizie, większością głosów wybrana została firma "Best Cattering".

     • Informacja

     • Drodzy Rodzice,

      Wskazania Ministra Edukacji Narodowej z 01 października 2018r. do Kuratoriów Oświaty i dyrektorów jednostek oświatowych, jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW. Takiego upoważnienia nie ma również rada rodziców, każdy rodzic będzie mógł ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

      W związku z tym Biuro Administracyjne Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Konsorcjum brokerskim w składzie Marsh Sp.zo.o. i Supra Brokers S.A. przygotowała dla Rodziców alternatywne rozwiązanie, które nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

      Pełny pakiet dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania brokerskiego znajduje się na stronie www.suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNW dla edukacji.

       

      Katarzyna Tarnogórska

      Dyrektor SP nr.344

    • Drodzy Państwo!
     • Drodzy Państwo!

     • Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza rekrutację do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

      Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

      Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

      Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).

       

     • Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

     • Z przyjemnością  informujemy Państwa, że nasza szkoła przeszła pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i tym samym uzyskała rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

       

      Aby przystąpić do programu organ prowadzący szkołę  musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 3.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją nasza szkoła dysponuje w 2019 roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

      W celu umożliwienia wszystkim uczniom i rodzicom włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów książek, które uzupełnią księgozbiór naszej biblioteki.

      Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ankietę.

       

      ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO ZAKUPU W ANKIECIE !

     • Sprawozdanie finansowe

     • Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO