• Otrzymaliśmy dotację na zakup książek do naszej biblioteki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

     • Z przyjemnością  informujemy Państwa, że nasza szkoła przeszła pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej i tym samym uzyskała rządowe wsparcie w kwocie 12.000 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

       

      Aby przystąpić do programu organ prowadzący szkołę  musiał wnieść wkład własny w wysokości minimum 3.000 zł.  Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją nasza szkoła dysponuje w 2019 roku aż 15.000 zł na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki.

      W celu umożliwienia wszystkim uczniom i rodzicom włączenia się w konsultowanie zakupów nowych książek, prosimy o zgłaszanie swoich propozycji tytułów książek, które uzupełnią księgozbiór naszej biblioteki.

      Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ankietę.

       

      ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO ZAKUPU W ANKIECIE !

     • Karta ucznia ZTM

     • Szanowni Państwo,

       

       

        W nawiązaniu do pisma z dnia 28 marca 2019 r. dotyczącego procedury w zakresie wydawania Kart Ucznia dzieciom przyjętym do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020, uprzejmie informujemy, iż Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

      Link dedykowany wyłącznie dla Państwa placówki to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/f665d95c

      Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie powyższej informacji rodzicom/opiekunom prawnym dzieci, celem złożenia bezpośrednio przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

      W załączeniu przekazujemy również „Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

      Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019

     • Sprawozdanie finansowe

     • Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DBFO

     • ELEKTRONICZNY SYSTEM REKRUTACJI - KLASY VIII

     • Szanowni Uczniowie klas VIII,

      od dnia 29/04/2019 w sekretariacie szkoły (godz. 9.00-13.00) można odebrać loginy i hasła dostępowe umożliwiające zalogowanie się w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: 

       

       

     • Konkurs informatyczny

     • Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do udziału

      Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Informatyczny

      stworzonym wyłącznie dla szkół podstawowych.

      Więcej informacji uzyskacie na stronie

      KONKURSY DELTA lub w zakładce KONKURSY DLA UCZNIÓW 

      lub u nauczyciela INFORMATYKI.

      Zapraszamy

     • KONKURS

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 314 im. Przyjaciół Ziemi w Warszawie

      oraz Organizator dzielnicowego konkursu plastycznego

      "BYĆ FAIR W INTERNECIE"

      zapraszają do udziału wszystkich chętnych uczniów z klas IV-VIII.

      Więcej informacji w zakładce "konkursy dla uczniów".

     • Informacja o zamknięciu drzwi w szatni

     • W szkolnej szatni dzwi na części A zostają zamknięte o godz. 18. Zapraszamy do wejścia od strony recepcji szkolej.

    • Drodzy Rodzice!
     • Drodzy Rodzice!

     •     Za nami drugi i bardzo ważny etap niesienia pomocy Powstańcom w ramach „Sztafety Pokoleń”. Pragniemy poinformować, że w dniach 15-16 grudnia Nasi uczniowie, wraz z rodzicami, odwiedzili 27 powstańców, kombatantów, żołnierzy niezłomnych, przekazując im świąteczne paczki oraz kartki specjalnie przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Niektórzy mieli możliwość dłuższej rozmowy z seniorami. Dla wielu była to piękna, wyjątkowa lekcja historii i początek nowej znajomości.

           Bardzo serdecznie dziękujemy Naszym uczniom i ich rodzicom za pomoc, zaangażowanie i „WIELKIE SERCE”!

           Akcja organizowana przy współpracy z fundacją „Red is Bad”.

    • PODZIĘKOWANIA
     • PODZIĘKOWANIA

     •      Zespół ds. Integracji oraz Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje za Państwa "WIELKIE SERCA"  i zaangażowanie w zbiórkę "PACZKA DLA POWSTAŃCA".

           Jest możliwość wsparcia fundacji i zostania wolontariuszem. W sobotę 15 grudnia oraz w niedzielę 16 grudnia można zostać "ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM" i dostarczyć paczkę pod wskazany adres. Jeżeli wyrażą Państwo chęć współpracy, prosimy o taką informację zwrotną do środy tj. 12 grudnia oraz deklarację, ile paczek jesteście w stanie rozwieźć: 1,2,3,...Paczki z adresami przekażemy Państwu w sobotę rano pod szkołą.

           Zachęcamy do włączenia się w tą piękną akcję wraz z dziećmi - "POCZUJMY MAGIĘ ŚWIĄT".

                                                                                                                                                                               Zespół ds. Integracji

      kontakt: Malwina Korycka, Lidia Mieteń-Remiszewska

     • Informacja o dostępie do bezpłatnych podręczników

     • - art. 55 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 Poz. 2203 ) jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budzetu państwa, udzielaną przez wojewodę na zakup podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, dziękl czemu wszyscy uczniowe mają zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników;

       

      - §4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r, Nr 6 poz 69 ze zm) dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawnenle podręczników i przyborów szkolnych;

       

      - art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) w celu wspierania dznałalnoścl statutowe] szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadznć fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz Innych żródeł. Rodzic nie ma jednak obowiązku dokonywania wpłat na rzecz rady rodziców.