• Drodzy Rodzice!
     • Drodzy Rodzice!

     •     Za nami drugi i bardzo ważny etap niesienia pomocy Powstańcom w ramach „Sztafety Pokoleń”. Pragniemy poinformować, że w dniach 15-16 grudnia Nasi uczniowie, wraz z rodzicami, odwiedzili 27 powstańców, kombatantów, żołnierzy niezłomnych, przekazując im świąteczne paczki oraz kartki specjalnie przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Niektórzy mieli możliwość dłuższej rozmowy z seniorami. Dla wielu była to piękna, wyjątkowa lekcja historii i początek nowej znajomości.

           Bardzo serdecznie dziękujemy Naszym uczniom i ich rodzicom za pomoc, zaangażowanie i „WIELKIE SERCE”!

           Akcja organizowana przy współpracy z fundacją „Red is Bad”.

    • PODZIĘKOWANIA
     • PODZIĘKOWANIA

     •      Zespół ds. Integracji oraz Samorząd Uczniowski bardzo dziękuje za Państwa "WIELKIE SERCA"  i zaangażowanie w zbiórkę "PACZKA DLA POWSTAŃCA".

           Jest możliwość wsparcia fundacji i zostania wolontariuszem. W sobotę 15 grudnia oraz w niedzielę 16 grudnia można zostać "ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM" i dostarczyć paczkę pod wskazany adres. Jeżeli wyrażą Państwo chęć współpracy, prosimy o taką informację zwrotną do środy tj. 12 grudnia oraz deklarację, ile paczek jesteście w stanie rozwieźć: 1,2,3,...Paczki z adresami przekażemy Państwu w sobotę rano pod szkołą.

           Zachęcamy do włączenia się w tą piękną akcję wraz z dziećmi - "POCZUJMY MAGIĘ ŚWIĄT".

                                                                                                                                                                               Zespół ds. Integracji

      kontakt: Malwina Korycka, Lidia Mieteń-Remiszewska

     • Informacja o dostępie do bezpłatnych podręczników

     • - art. 55 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 Poz. 2203 ) jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budzetu państwa, udzielaną przez wojewodę na zakup podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, dziękl czemu wszyscy uczniowe mają zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników;

       

      - §4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. z 2003 r, Nr 6 poz 69 ze zm) dyrektor zapewnia uczniom w szkole lub placówce miejsce na pozostawnenle podręczników i przyborów szkolnych;

       

      - art. 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) w celu wspierania dznałalnoścl statutowe] szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadznć fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz Innych żródeł. Rodzic nie ma jednak obowiązku dokonywania wpłat na rzecz rady rodziców.

       

     • Zapraszamy do drużyny harcerskiej

     • Czuwaj!

      Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 10-12 lat do 71 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej Adsum.

      Zbiórki odbywają się w każdy piątek od godziny 18.00 do 20.00 w szkole nr 344.

      Drużyna harcerska to miejsce,  w którym dzieci rozwiną swoje umiejętność, poznają mnóstwo nowych rzeczy,  które być może ich zainteresują oraz będą mogły świetnie się bawić z rówieśnikami! 71 WDH "Adsum"  działa od  2005 roku,  a nasza obrzedowość opiera się mocno na poznawaniu świata z punktu widzenia podróżnika. Poznajemy wiele różnych państw i ich tradycji czy też ciekawostek.  Harcerstwo to cudowna przygoda,  którą zapamiętuje się na całe życie!

      Zapraszamy równiwż na fanpage drużyny, na którym można znaleźć wszystkie aktualne informacje:
       https://www.facebook.com/71wdhadsum/

      Kontakt mailowy z nami: 71wdhadsum@gmail.com

      Z harcerskim pozdrowieniem. 

      PWD Adrian Rejniak drużynowy.

    • PROSTA INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO DZIENNIKA
     • PROSTA INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO DZIENNIKA

     •  

      RODZICE, KTÓRZY LOGUJĄ SIĘ PO RAZ PIERWSZY BĘDĄ POPROSZENI O ZMIANĘ HASŁA STARTOWEGO

       

     • PROBLEMY Z APLIKACJĄ MOBILNĄ LIBRUS

     • Niestety nowa aplikacja mobilna Librus nie funkcjonuje w pełni prawidłowo. Problem nie leży po stronie szkoły. Kontaktowaliśmy się z firmą Librus i zostaliśmy poinformowani, że pracują nad rozwiązaniem problemu. Proszę zwracać uwagę na kolejne aktualizacje.

     • Ubezpieczenie ucznia

     • Szanowni Państwo!

      Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia dla uczniów w roku szkolnym 2018/19:

      SP-344_ubezpieczenie_2018-19

      Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w sekretariacie szkoły.

     • Informacja o RODO

     • Celem przetwarzania przez  szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:tel.22 510 36 20 wew. 212 mail: inspektor@dbfo.waw.pl

      Informacje_o_RODO w SP344.docx

       

     • Zaproszenie

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka zaprasza uczniów z rodzicami na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego. Spotkania, obejmujące diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, odbywają się w Poradni na ul. Marywilskiej 44 po uprzednim telefonicznym zapisie: 22 814 10 61 do 63.

     • Program rządowy "Dobry Start"

     • Szanowni Państwo,

      1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi otrzymacie Państwo wsparcie finansowe w wysokości 300 zł., które będziecie mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych czy odzieży na nowy rok szkolny. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

       

      Szczgółowe informacje zawiera ulotka: dobry-start_ulotka.pdf