• Wydarzenia 2017/18 i projekty eTwinning


    •     Uczniowie klasy 3 a wraz z nauczycielami uczestniczyli w projekcie w ramach  eTwinningu „Taste our region”. Naszymi partnerami byli uczniowie  ze szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Polsce  oraz Chernivtsi school No 31 z Ukrainy.       

           Projekt był realizowany od lutego do czerwca 2018 r.

          Uczniowie w pierwszym miesiącu realizowania projektu poznali swoje imiona, twarze oraz zainteresowania. Było to dla nich ciekawe doświadczenie. Prezentacja odbywała się w czasie zajęć w języku angielskim.

          Podczas prac nad projektem rozwijane były umiejętności uczniów związane z posługiwaniem się językiem angielskim oraz umiejętności pracy oparte na technice komputerowej. Na początku realizacji projektu dokonaliśmy wymiany informacji o uczniach, nauczycielach i szkole, połączyliśmy się przez łącza skape na videokonferencji. Realizując w ten sposób pierwszy etap naszego projektu pt. ,,Tacy jesteśmy”.

         Kolejnym etapem naszych działań było przygotowanie informacji o tradycjach świątecznych związanych z Wielkanocą w naszym kraju. Zrealizowaliśmy drugi zaplanowany etap „Wielkanocne tradycje” Przygotowywaliśmy lapbooki związane ze świętami: palmy, stroiki świąteczne, kartki świąteczne. Wszystkie te prace fotografowaliśmy, opisaliśmy i  udostępniliśmy na platwormie Twinspace. Powstała również prezentacja multimedialna "Warszawska Starówka”". Przygotowaliśmy wiele ciekawych zagadek dla naszych polskich i ukraińskich partnerów, między innymi  Voki, które przesłaliśmy na platwormę Twinspace. W przygotowaniu materiałów do lekcji pomagali nam również rodzice, którzy systematycznie śledzili realizację projektu, korzystając z portalu „Twinspace”. Materiały opracowywane podczas różnych działań przygotowywaliśmy w wersjach dwujęzycznych: polskiej i angielskiej.

          Praca z dziećmi podczas realizacji projektu eTwinning wzbogaciła nas o nowe doświadczenia i przyniosła wiele satysfakcji.

          Nauczyciele biorący udział w projekcie: Sylwia Wieczyńska, Monika Niziołek, Marta Kochman-Celińska

        


     W tym roku szkolnym uczniowie klasy 5a i 5d w ramach koła teatralnego w języku angielskim realizują projekt europejski etwinning pt. "Acting is exciting." Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na rolę uniwersalnych wartości w życiu każdego człowieka. Na zakończenie projektu uczniowie ze szkół partnerskich przygotowują przedstawienie według tego samego scenariusza, pt. "The Story of Georgina the Giraffe." Poniżej prezentujemy zdjęcia z realizacji naszego przedstawienia w dwóch wersjach. W pierwszej wersji tytułową rolę Żyrafy Georginy zagrała dziewczynka, a wdrugiej wersji pt. The Story of Edgar the Elephant tytułową rolę słonia Edgara zagrał chłopiec. Poniżej prezentujemy zdjęcia z naszych przedstawień, a także sztuk przygotowanych przez partnerów z Mołdawii, Włoch, Grecji i Rumunii:

     Polska

     Grecja

     Włochy

     Mołdawia

     Rumunia

      

      


     W grudniu 2017 roku odbył się konkurs plastyczny "Angels". Dzieci samodzielnie wykonywały anioły własnego projektu.