Środa 19.09.2018

liczba odwiedzin: 2352638

Aktualności

 • Szanowni Państwo!

  Prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczernia dla uczniów w roku szkolnym 2018/19:

  SP-344_ubezpieczenie_2018-19

  Szczegółowe informacje mogą państwo uzyskać w sekretariacie szkoły.

 • W zakładce

  PLAN LEKCJI 

  umieszczony jest aktualny plan obowiązujący

  od poniedziałku tj. od dnia 17/09/2018 roku.

  Zajęcia z etyki zostaną wprowadzone do planu po ustaleniu liczby uczniów i utworzeniu grup przez nauczyciela etyki.

 • Celem przetwarzania przez  szkołę danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

  Informacja o RODO w SP344.docx

   

 • - zebrania dla oddziałów przedszkolnych:

  0B - w dniu 18 września 2018 r. (wtorek) o godz 18.00

  0A - w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 18.00

  - zebrania dla klas 1-3 w dniu 18 września 2018 r. (wtorek) o godz. 17.30

  - zebrania dla klas 4-5 w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 17.30 w wyznaczonych salach z wychowawcami

  po zebraniach wszyscy nauczyciele przedmiotowcy pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim (p. 133)

  - zebrania dla klas 6-8 w dniu 19 września 2018 r. (środa) o godz. 19.00 w wyznaczonych salach z wychowawcami

 • Harmonogram spotkań doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas VIII w czytelni w dniu 19.09.2018 roku

  17.30 - 18.00 - rodzice uczniów klas 8C i 8F

  18.00 - 18.30 - rodzice uczniów klas 8A i 8E

  18.30 - 19.00 - rodzice uczniów klas 8B i 8D

 • Harmonogram spotkań strażnika miejskiego z rodzicami uczniów klas V w stołówce szkolnej w dniu 19.09.2018 roku

  17.30 - 18.00 - rodzice uczniów klas 5A, 5C i 5H

  18.00 - 18.30 - rodzice uczniów klas 5B, 5E i 5F

  18.30 - 19.00 - rodzice uczniów klas 5G i 5D

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka zaprasza uczniów z rodzicami na bezpłatne konsultacje indywidualne w zakresie poradnictwa zawodowego. Spotkania, obejmujące diagnozę predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej, odbywają się w Poradni na ul. Marywilskiej 44 po uprzednim telefonicznym zapisie: 22 814 10 61 do 63.

 • Obowiązujący plan lekcji jest opublikowany w zakładce "Plan Lekcji"

 • Poniżej publikujemy list Prezydent m.st. Warszawy do rodziców uczniów szkół podstawowych:

  list_Prezydent_Warszawy_do_rodzicow_(SP).pdf

 • Szanowni Państwo, 

   

  informujemy, że Biuro Edukacji uaktualniło druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.
  Druki te dostępne są do pobrania na stronie BE (link poniżej) oraz u pedagoga szkolego.

   

  Wnioski przyjmowane są do 17 września (należy je składać do pedagoga szkolnego).
  T
  ylko w przypadku udokumentowanej i uzasadnionej nieobecności można  złożyć wniosek później (np. pobyt w szpitalu lub sanatorium), ale zaraz po powrocie. W innym przypadku tylko wtedy, jeżeli  potwierdzimy zdarzenie losowe, które spowodowało, że rodzina zaczęła spełniać kryterium finansowe (co też potwierdzić należy dokumentem).

 • Od 1 września 2018 w klasach IV będzie realizowany program "Ogarnij inżynierię".

  Poniżej załączamy informację.

  Ogarnij_Inzynierie.pdf

   

 • Szanowni Państwo,

  1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi otrzymacie Państwo wsparcie finansowe w wysokości 300 zł., które będziecie mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych czy odzieży na nowy rok szkolny. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.

   

  Szczgółowe informacje zawiera ulotka: dobry-start_ulotka.pdf

Placówka uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie

ul. Erazma z Zakroczymia 15

03-185 Warszawa

tel. (+22) 614 90 30

fax. (+22) 676 64 05

sekretariat@sp344.edu.pl