• Strefa relaksu

   • Wraz z początkiem roku 2019 powstała w naszej szkole strefa relaksu.
   • Uruchomione nowe sale lekcyjne

   • Specjalnie dla naszych uczniów otworzyliśmy nowe sale lekcyjne
   • REKRUTACJA 2019/2020

   • W roku szkolnym 2019/20 planowane jest utworzenie klasy 1 sportowej o profilu pływackim
   • UWAGA !!!                            NOWY PLAN LEKCJI OD DNIA 09.09.2019                                                                     Witamy serdecznie

   • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego w Warszawie jest placówką oświatową, działającą zarówno na rzecz dzieci zdrowych jak i dzieci z deficytami rozwojowymi.

    Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna umożliwia tworzenia w szkole klas integracyjnych, które realizują autorskie programy nauczania. W klasach integracyjnych nauczyciele przedmiotowi w czasie lekcji są wspierani przez fachowców z zakresu pedagogiki specjalnej. Stwarza to doskonałe warunki do nauki i indywidualnej pomocy. Szczycimy się tym, że wychodzimy naprzeciw potrzebom dziecka.


    Zatrudniamy specjalistów w dziedzinie logopedii, rehabilitacji, reedukacji oraz pedagogów specjalnych, psychologa i pedagogów szkolnych, co zapewnia potencjalne warunki do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego. Nasi uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki szkolnej.
     

 • Najnowsze

  Aktualności

   • FB SWIMSPORT - nauka pływania

   • 12.09.2019
   • Nowy rok szkolny zaczynamy NOWĄ ofertą nauki i doskonalenia pływania.

     

    ZAMIAST ŚWIETLICY NA BASEN :)

    Zajęcia ukierunkowane są dla dzieci i młodzieży naszej szkoły, które w świetlicach oczekują na zajęcia szkolne lub są już po lekcjach i oczekują na rodziców.

    Zajęcia odbywają się na pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu. Zajęcia trwają 0,5h.

    Dzieci z klas 0,I,II,III odbierane są ze świetlicy.

    starsi uczniowie dochodzą na pływalnię sami

     

    Zapisy są prowadzone telefonicznie

    tel.kont.TRENER Agnieszka Sikorska 606 743 209

    www.plywamy.eu

   • Szanowni Rodzice!

   • 11.09.2019
   • Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r., która wejdzie w życie 12 września 2019 r. informujemy, że rodzice mają prawo wyrażenia sprzeciwu, jeżeli nie życzą sobie, aby ich dziecko było obięte w szkole opieką zdrowotną oraz opieką stomatologiczną. Sprzeciw należy złożyć w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

   • ZAPRASZAMY RODZICÓW KLAS 8

   • 11.09.2019
   • Na spotkanie dotyczące omówienia egzaminu ósmoklasisty. Spotkanie odbedzie się w poniedziałek 23 września 2019 r. o godz. 18:00 w stołówce szkolnej.

   • eTwinning School

   • 09.09.2019
   • W roku szkolnym 2019/20 nasza placówka otrzymała prestiżową odznakę „etwinning School” za udział nauczycieli i uczniów w projektach europejskich, rozwijających oraz wykorzystujących umiejętności z zakresu języków obcych i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzięki realizowanym projektom uczniowie kształtowali kompetencje społeczne, uczyli się tolerancji wobec innych kultur i realizowali zagadnienia z podstawy programowej za pomocą nowoczesnych metod, wykraczających poza ściany sali lekcyjnej. Uczniowie klas 3-7 zrealizowali następujące projekty we współpracy z uczniami szkół europejskich: „Taste your region”, „Zaprogramuj się na historię patrona szkoły”, „Christmas card exchange” i „My home/your home-discover your local heritage.” Tabliczka z logo projektu została umieszczona przy wejściu głównym szkoły.

     

    Wszystkim uczniom i ich opiekunom gratulujemy!

   • STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

   • 02.09.2019
   • Wnioski mozna pobrac ze strony Biura Edukacji 

    https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

    lub w formie papierowej w recepcji szkoły.

    Termin zwrotu wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) - 16 września.

     

     

    RODZICE, KTÓRYCH DOCHÓD NIE PRZEKRACZA 528 ZŁ NETTO NA OSOBĘ W RODZINIE ZGŁASZAJĄ SIĘ W SPRAWIE DOŻYWIANIA DO OPS.

    DOFINANSOWANIE DO OBIADÓW SZKOLNYCH -wnioski mozna pobrać w recepcji szkoły. Zwrot wypełnionego wniosku wraz z załącznikami do recepcji lub do pedagogów (pokój 113) do 5 września.

   • LATO W MIEŚCIE

   • 15.04.2019
   • Zwroty za niewykorzystane obiady będą dokonywane we wrześniu 2019 r. w sekretariacie szkoły, na pisemny wniosek rodzica, ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne. Podania można wysyłać drogą mailową na adres: sekretariat@sp344.edu.pl lub składać osobiście w sekretariacie placówki.

   • Informacja

   • 30.08.2019
   • Od  poniedziałku tj. od 2 września w recepcji  szkoły można zakupić etui z łańcuszkiem na kartę obiadową.

   • Wdrażamy nowy system wydawania posiłków

   • 26.08.2019
   • Szanowni Państwo!
    Wyjątkowo we wrześniu
    możliwość zamawiania obiadów na miesiąc wrzesień zostaje przedłużona do piątku 6.09.2019 r. Obiady można zamawiać wyłącznie na stronie STARTEDU.

    Wydawanie obiadów jest możliwe tylko z kartą na posiłki. Żeby otrzymać kartę należy zarejestrować się na stronie STARTEDU

    Zarejestrowane karty można odbierać:
    - do 30.08.2019 oraz 02.09.2019 w pokoju nr 4 w godzinach 8:00 - 18:30
    - w późniejszym terminie
    karty będą do odbioru bezpośrednio w stołówce.

    Przypominamy, że tylko dzieci posiadające aktywną kartę tzn. z zamówionymi posiłkami będą mogły otrzymać obiad 3 września. 

    LINKI DO REJESTRACJI KARTY I ZAMAWIANIA OBIADÓW:

    Rejestracja/SP344 KLASY 0

    Rejestracja/SP344 KLASY 1-3

    Rejestracja/SP344 KLASY 4-8


     

   • Zmiana organizacji obiadów!

   • 21.08.2019
   • Szanowni Państwo! Począwszy od dnia 25 sierpnia 2019 roku zamówienia i płatność za posiłki  będą odbywały się w systemie miesięcznym, przy wykorzystaniu elektronicznego systemu STARTEDU. Posiłki będą wydawane od 03 września 2019 roku.

    CENNIK OBIADÓW DLA DZIECI

    Prosimy o jak najszybsze i uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją: 

    ZASADY ZAMAWIANIA OBIADÓW

  • Serdecznie zapraszamy
   • Serdecznie zapraszamy

   • 20.08.2019
   • na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w poniedziałek 2 września 2019 r.

    8:30 – klasy IV – VIII – spotkanie z wychowawcami

    9:00 – wspólna dla wszystkich uczniów uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

    10:00 klasy I – III - spotkanie z wychowawcami

     

    Plan dnia dla oddziałów przedszkolnych:

      7:00 – 12:00 – klasa 0B

    12:00 – 17.00 – klasa 0A

    Prosimy o zapewnienie dzieciom dodatkowego posiłku. Tego dnia nie ma w szkole obiadu.

  • W okresie 1.07 - 31.08.2019
   • W okresie 1.07 - 31.08.2019

   • 26.06.2019
   • sekretariat pracuje w godzinach 8:00 - 16:00

   • Ogłoszenie wyników konkursu na szkolne obiady

   • 01.07.2019
   • W związku z rozstrzygnięciem konkursu na wybór ajenta do stołówki szkolnej na przygotowanie obiadów dla uczniów Dyrektor szkoły podstawowej nr. 344 ogłasza iż po dokładnej analizie, większością głosów wybrana została firma "Best Cattering".

   • Informacja

   • 12.07.2019
   • Drodzy Rodzice,

    Wskazania Ministra Edukacji Narodowej z 01 października 2018r. do Kuratoriów Oświaty i dyrektorów jednostek oświatowych, jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy placówek oświatowych nie są upoważnieni do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia NNW. Takiego upoważnienia nie ma również rada rodziców, każdy rodzic będzie mógł ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie.

    W związku z tym Biuro Administracyjne Urzędu m.st. Warszawa we współpracy z Konsorcjum brokerskim w składzie Marsh Sp.zo.o. i Supra Brokers S.A. przygotowała dla Rodziców alternatywne rozwiązanie, które nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

    Pełny pakiet dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania brokerskiego znajduje się na stronie www.suprabrokers.pl/ubezpieczeniaNNW dla edukacji.

     

    Katarzyna Tarnogórska

    Dyrektor SP nr.344

  • Drodzy Państwo!
   • Drodzy Państwo!

   • 25.06.2019
   • Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza rekrutację do czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

    Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

    Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.

    Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).